رنجت را پنهان تر....!

:: رنجت را پنهان تر....!

دلــــــــــــــــــت که شکست،
ســـــــــــــــرت را بگیر بـــــــــــــالا ..!
تلافی نکن ، فریاد نزن ، شرمگین نباش.
حواست باشد ؛ دل شکسته، گوشه هایش تیز است..
مبادا که دل و دست آدمی را که روزی دلدارت بود زخمی کنی ،
مبادا که فراموش کنی روزی شادیش، آرزویت بود…
صبور باش و ساکت.
بغضت را پنهان کن،
رنجت را پنهان تر....!

منبع : @ جالب کده @رنجت را پنهان تر....! منبع : @ جالب کده @رنجت را پنهان تر....! منبع : @ جالب کده @رنجت را پنهان تر....! منبع : @ جالب کده @رنجت را پنهان تر....! منبع : @ جالب کده @رنجت را پنهان تر....! منبع : @ جالب کده @رنجت را پنهان تر....! منبع : @ جالب کده @رنجت را پنهان تر....!
برچسب ها : پنهان